• Billionphotos 2376901
  • Billionphotos 2445395
  • Billionphotos 2486373

Parachuting Management Experience

Geschreven door Jan Beenen

Management Consultancy

Consulting1Onze consultants kunnen u adviseren hoe uw klanten beter bediend kunnen worden en uw organisatie efficienter ingericht op basis van de mogelijkheden die nieuwe technologiën bieden. Door middel van een management scan kunnen ideeën ter verbetering aangereikt worden, op basis van een business case kan het rendement gekwantificeerd worden en met een stappenplan kan het traject worden uitgestippeld om van de bestaande situatie naar de gewenste situatie te komen.

 

Interim Management & Programma Management

Onze interim en programma manager zijn inzetbaar om de verandertrajecten te begeleiden. Dit kan zijn het opbouwen en motiveren van de organisatie op basis adviezen of het invoeren van nieuwe processen en systemen in de bestaande organisatie. De interim managers zijn tevens beschikbaar voor het tijdelijk waarnemen van management functies als overbrugging wegens ziekte of vertrek, doorvoeren van een herstructurering of het ontwikkelen van een nieuwe strategie.

Management Audit

Het systematisch beoordelen van het beleid en management methoden van bedrijfsonderdelen, programma's en projecten. Beoordeelt wordt strategische en tactische planning, organisatorische structuur en inzet personeel, en het beheer van informatie en middelen. De doelstellingen zijn: het vaststellen van het huidige niveau van effectiviteit en efficiency (nulmeting), het adviseren t.a.v. de winstgevendheid van bedrijfsonderdelen en projecten (verbetervoorstellen) en het vaststellen van normen voor toekomstige prestaties (kpi's). Hierbij wordt door de management auditoren niet de prestaties van individuele managementleden beoordeelt maar de prestatie van het management team als geheel. 

Management Training

Als u structureel uw management capaciteit wil vergroten kan u u nieuwe managers werven, interim manager inhuren of het potentieel van uw bestaande medewerkers aanboren. Ook dan kunt u gebruik maken van onze management ervaring. Om uw mensen te trainen hebben we management games ontwikkelt om kennis over te dragen. Na de training worden uw mensen begeleid in hun dagelijkse werksituatie door onze coaches.